Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Adresa školy: Ulice: Bartošova 24
Obec: Přerov 2
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Ing. Hana Štěpanovská
Kontakt na školu Telefon: 581 215 002
Email: info@oaprerov.cz
Web: www.oaprerov.cz
IČ:61985996
RED-IZO:600017796
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Bartošova 24
Obec: Přerov 2
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 215 002
IZO:000842885
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 345
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 12. 2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 h
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, Odpočinková zóna u kantýny, Centrum preventivní a aktivní péče o zdraví
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Jazyková škola s právem st. jazyk. zk.
Adresa: Ulice: Bartošova 24
Obec: Přerov 2
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 215 002
IZO:107880202