Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Škola / charakteristika školy

Název školy:Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Adresa školy: Ulice: Bartošova 24
Obec: Přerov 2
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Ing. Hana Štěpanovská
Kontakt na školu Telefon: 581 215 002
Email: info@oaprerov.cz
Fax: 581 738 006
Web: www.oaprerov.cz
IČ:61985996
RED-IZO:600017796
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Bartošova 24
Obec: Přerov 2
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 215 002
Fax: 581 738 006
IZO:000842885
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. 12. 2014
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, Odpočinková zóna u kantýny Centrum preventivní a aktivní péče o zdraví
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Jazyková škola s právem st. jazyk. zk.

Adresa: Ulice: Bartošova 24
Obec: Přerov 2
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 215 002
Fax: 581 738 006
IZO:107880202