Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Adresa školy: Ulice: Bartošova 24
Obec: Přerov 2
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Ing. Hana Štěpanovská
Kontakt na školu Telefon: 581 215 002
Email: info@oaprerov.cz
Web: www.oaprerov.cz
IČ:61985996
RED-IZO:600017796
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Bartošova 24
Obec: Přerov 2
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 215 002
Fax: 581 738 006
IZO:000842885
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, dějepis, cizí jazyky, zeměpis, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, ruský, španělský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, Odpočinková zóna u kantýny, Centrum preventivní a aktivní péče o zdraví
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Jazyková škola s právem st. jazyk. zk.
Adresa: Ulice: Bartošova 24
Obec: Přerov 2
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 215 002
Fax: 581 738 006
IZO:107880202