Logo školy

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 377/2
Obec: Přerov I – Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:PhDr. Hana Vyhlídalová
Kontakt na školu Telefon: 581 334 033
Email: sps@sps-prerov.cz
Web: www.sps.pr-net.cz
IČ:70259925
RED-IZO:600017818
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 2
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 52
Kontakt na školu: Telefon: 581 210 194
Fax: 581 210 194
IZO:000842915
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 30 11. 2018, 18. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: doučování žáků ohrožených školním neprospěchem, volnočasové aktivity pro nadané žáky
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace, CISCO akademie, vyhláška "50", akreditace 23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů, 26-023-H Technik PC a periferií
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní klub, stolní tenis
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence