Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Adresa školy: Ulice: Denisova 3
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Romana Studýnková
Kontakt na školu Telefon: 581 291 203
Email: info@gjb-spgs.cz
Web: gjb-spgs.cz
IČ:61985759
RED-IZO:600017842
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Denisova 3
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 52
Kontakt na školu: Telefon: 581 291 203
Fax: 581 291 204
IZO:000842818
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1058
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Přítomnost specialistů: školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Denisova 3
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 52
Kontakt na školu: Telefon: 581 291 203
Fax: 581 291 204
IZO:172103517