Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257
Adresa školy: Ulice: Komenského sady 257
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Ředitel:Ing. Vilém Zeiner
Kontakt na školu Telefon: 581 773 779
Email: info@spsslipnik.cz
Fax: není
Web: www.spsslipnik.cz
IČ:70259941
RED-IZO:600017869
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Komenského sady 257
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 773 779
Fax: 581 299 977
IZO:000842907
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 200
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.2.2019
Forma přijímacího řízení: písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, horolezectví, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, technické
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Novosady 155
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 773 779
Fax: 581 299 977
IZO:102980756