Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257
Adresa školy: Ulice: Komenského sady 257
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Ředitel:Ing. Vilém Zeiner
Kontakt na školu Telefon: 581 773 779
Email: info@spsslipnik.cz
Web: www.spsslipnik.cz
IČ:70259941
RED-IZO:600017869
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského sady 257
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 773 779
Fax: 581 299 977
IZO:000842907
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 220
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.2.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 14.4.2021, náhradní termín 11.5.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, od nadace/nadačního fondu/spolku
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : VUT Brno, TU Ostrava
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, horolezectví, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, sportovní, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika)
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Novosady 155
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 773 779
Fax: 581 299 977
IZO:102980756
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32,-Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano