Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257
Adresa školy: Ulice: Komenského sady 257
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Ředitel:Ing. Aleš Jurečka
Kontakt na školu Telefon: 581 773 779
Email: info@spsslipnik.cz
Web: www.spsslipnik.cz
IČ:70259941
RED-IZO:600017869
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského sady 257
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 773 779
IZO:000842907
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 220
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.2.2021
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 14.4.2021, náhradní termín 11.5.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, od nadace/nadačního fondu/spolku
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : VUT Brno, TU Ostrava
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, horolezectví
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, technické, výtvarné (např. malování, keramika)
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Novosady 155
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 773 779
IZO:102980756
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32,-Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano