Logo školy

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
Adresa školy: Ulice: Komenského 29
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Jan Raška
Kontakt na školu Telefon: 581 217 790
Email: gjs@gjs.cz
Web: www.gjs.cz
IČ:00842966
RED-IZO:600017915
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 29
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 217 790
Fax: 581 210 486
IZO:000842966
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 hod.
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, studentský klub s bufetem
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky