Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského sady 62
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Ředitel:Mgr. Jiří Farný
Kontakt na školu Telefon: 581 705 321
Email: gym@glnb.cz
Web: www.glnb.cz
IČ:63701219
RED-IZO:600017923
Zřizovatel:Město Lipník nad Bečvou
Typ zřizovatele:Obec
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského sady 62
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 705 321
Fax: 581 705 329
IZO:110012127
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 264
Aktuální počet žáků: 194
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec školního roku
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Termíny vyhlášené MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6,45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Skolni_rad_4_9_2017.pdf (702,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2020.pdf (1720 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, Podyb do škol
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Internet v každé třídě k dispozici , Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy