Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba
Adresa školy: Ulice: Jaselská 832
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Ředitel:Mgr. Petr Flajšar
Kontakt na školu Mobil: 774 602 430
Email: skola@ssos.cz
Web: www.ssos.cz
IČ:25375300
RED-IZO:600017931
Zřizovatel:Mgr. Petr Flajšar
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Jaselská 832
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 602 430
IZO:048729906
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 270
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.1.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle vyhlášky MŠMT ČR
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: zastávka Tř. 1. máje
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Roční školné v Kč: 14000
Rozšířené informace o ročním školném: školné stanoveno jen pro maturitní obory
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety, exkurze
Certifikáty škol: Krajský metodický kabinet bezpečnosti a ochrany majetku a osob
Domácí spolupráce : Policie ČR, Lázně Teplice nad Bečvou
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, sebeobrana, posilování, vodácký kurz, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, jazykové certifikace, široká škála profesních kvalifikací
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, zdravotnické, technické, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Jaselská 832
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 602 430
IZO:181001411
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jaselská 832
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 602 430
IZO:103132155