Zde může být obrázek školy.

Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
Adresa školy: Ulice: Nádražní 146
Obec: Tovačov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 01
Ředitel:Mgr. Alexandra Stránělová
Kontakt na školu Telefon: 581 731 421
Email: stranelova@sstovacov.cz
Web: www.sstovacov.cz
IČ:14616831
RED-IZO:600017958
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 146
Obec: Tovačov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 731 421
IZO:108013669
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 164
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. a 22. 10.2022, 15. a 16.12.2022
Forma přijímacího řízení: talentová , pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Talentová zkouška u oboru 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské a u oboru 82-41-M/11 Design interiéru a nábytku
Termín přijímacích zkoušek: 4. a 5.1. 2023 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské a Design interiéru a nábytku
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7,00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,35 hod.
Stipendium: motivační
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2016 - 2017.pdf (2615,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, prezentační výstavy prací žáků, výlety, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nádražní 146
Obec: Tovačov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 731 421
IZO:172104289