Zde může být obrázek školy.

Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
Adresa školy: Ulice: Nádražní 146
Obec: Tovačov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 01
Ředitel:Mgr. Alexandra Stránělová
Kontakt na školu Telefon: 581 731 421
Email: stranelova@sstovacov.cz
Web: www.sstovacov.cz
IČ:14616831
RED-IZO:600017958
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 146
Obec: Tovačov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 731 421
Fax: 581 731 421
IZO:108013669
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Aktuální počet žáků: 156
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. - 15. 12. 2017, 9. 2. 2018
Forma přijímacího řízení: talentová , pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Talentová zkouška u oboru 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské
Termín přijímacích zkoušek: 3. a 4. 1. 2018- uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7,00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,25 hod.
Stipendium: motivační
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2016 - 2017.pdf (2615,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): prezentační výstavy prací žáků, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Zájmové činnosti: rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nádražní 146
Obec: Tovačov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 731 421
Fax: 581 731 421
IZO:172104289