Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683
Adresa školy: Ulice: Svatopluka Čecha 683
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Ředitel:Mgr. Květoslava Švédová
Kontakt na školu Telefon: 581 705 333
Email: gkj@gkj.cz
Web: http://www.gkj.cz
IČ:70259861
RED-IZO:600017974
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 683
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 705 333
Fax: 581 705 341
IZO:049558421
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 382
Aktuální počet žáků: 279
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 12. 2018, 26. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 26. duben 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.50
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, sportovní kurzy, tuzemské i zahraniční poznávací (jazykové) exkurze, veřejná akademie, taneční kurzy, autoškola, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Certifikáty škol: Světová škola, Škola pro udržitelný rozvoj, Zelená škola
Domácí spolupráce : Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, KAPA Přerov, ARPOK,
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zelená škola, Světová škola (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, kariérový poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: multimediální učebny
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, jídelna, poliklinika, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence