Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683
Adresa školy: Ulice: Svatopluka Čecha 683
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Ředitel:Mgr. Květoslava Švédová
Kontakt na školu Telefon: 581 705 333
Email: gkj@gkj.cz
Web: http://www.gkj.cz
IČ:70259861
RED-IZO:600017974
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 683
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 705 333
IZO:049558421
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 382
Aktuální počet žáků: 314
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 12. 2022, 28. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.50
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní kurzy, tuzemské i zahraniční poznávací (jazykové) exkurze, veřejná akademie, taneční kurzy, autoškola
Certifikáty škol: Světová škola, Škola pro udržitelný rozvoj, Fairtradová škola, Zelená škola
Domácí spolupráce : Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, KAPA Přerov, ARPOK,
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, , cyklistický kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni), Zelená škola
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: multimediální učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport, jídelna, poliklinika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka