Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice
Adresa školy: Ulice: Gen. Svobody 183/2
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Ředitel:Ing. Miloš Palla
Kontakt na školu Telefon: 583 453 005
Email: spse_mohelnice@spsemoh.cz
Web: www.spsemoh.cz
IČ:00843105
RED-IZO:600017982
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Gen. Svobody 183/2
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Kontakt na školu: Telefon: 583 453 005
Fax: 583 430 004
IZO:102692254
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 180
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 11.2018, 18. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, elektrotechnický workshop, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Školení vyhlášky 50/1978 Sb.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Olomoucká 765/41
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Kontakt na školu:
IZO:102856974
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Olomoucká 765/41
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Kontakt na školu:
IZO:102992274