Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31
Adresa školy: Ulice: Hlavní třída 31
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Ředitel:Ing. Tom Ristovský
Kontakt na školu Telefon: 583 213 349
Email: sekretariat@oa-sumperk.cz
Web: www.oa-sumperk.cz
IČ:49589679
RED-IZO:600018041
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hlavní třída 31
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 213 349
Fax: 583 212 291
IZO:102692190
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 310
Aktuální počet žáků: 231
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, tématické/projektové dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Jazyková škola s právem st. jaz. zk.
Adresa: Ulice: Hlavní třída 31
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 213 349
Fax: 583 212 291
IZO:110025300
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 104
Počet přijatých žáků v aktuálním školním roce: 104
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, parkování u školy
Snížené školné: ne
Vzdělávání
Nabídka kurzů: základní, střední
Jazyky, z nichž lze skládat státní jazykovou zkoušku: anglický, německý
Úroveň státní jazykové zkoušky: základní
Vyučované jazyky - ostatní kurzy (odpolední, večerní, konverzační, speciální atd.): německý, anglický
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: