Zde může být obrázek školy.

Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2
Adresa školy: Ulice: náměstí 8. května 253/2
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Ředitel:Mgr. Stanislava Kubíčková
Kontakt na školu Telefon: 583 411 310
Email: reditel@ssspzabreh.cz
Web: www.ssspzabreh.cz
IČ:00409014
RED-IZO:600018067
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. 8. května 2
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 22
Kontakt na školu: Telefon: 583 411 310
Fax: 583 411 310
IZO:108014193
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 972
Aktuální počet žáků: 663
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 10 m
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:15
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Domácí spolupráce : Školy, zaměstnavatelé, sociální partneři
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, turistické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Komenského 88
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 22
Kontakt na školu: Telefon: 583 551 406
Fax: 583 411 310
IZO:110017439
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 120
Počet ubytovaných žáků a studentů: 45
Umístění vzhledem ke škole : v jiné části města než sídlí škola/školy
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 12:30
Termín pro podání přihlášky : 30.6
Úplata za ubytování (v Kč): 900 Kč
Úplata za stravování (v Kč): 87 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : ICT, sportovní, turistické, společenské hry
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 88
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 22
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110017447
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: nám. 8. května 2
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 22
Kontakt na školu: Telefon: 583 411 310
Fax: 583 411 310
IZO:172102847
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano