Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
Adresa školy: Ulice: U Dráhy 6
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Ředitel:Ing. Bc. Pavel Trojan
Kontakt na školu Telefon: 588 881 501
Email: sekretarka@spsa-za.cz
Web: www.spsa-za.cz
IČ:00577324
RED-IZO:600018091
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Dráhy 6
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 411 057
IZO:107881004
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 325
Dny otevřených dveří (termín/y): každá středa 14:00 - 16:00 od 1.11. do 28.2. školního roku
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle pokynu MŠMT pro daný školní rok
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy, exkurze, Lyžařský kurz, odborná školení pro žáky ("Vyhláška č. 50", "Klimatizace")
Domácí spolupráce : spolupráce s odbornými firmami regionu a celé ČR v oblasto autoopravárenství, diagnostiky a dopravy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, odborná školení zaměřená na autoopravárenství, diagnostiku a dopravu
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), konzultace pro rodiče (1 x měsíčně)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: U Dráhy 6
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 411 057
IZO:110550293
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 120
Aktuální počet studentů: 38
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 21
Dny otevřených dveří (termíny): každá středa 14:00 - 16:00 hodin, od 1.11. do 28.2. školního roku
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: parkování u školy, autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: Snížení školného na základě studijních výsledků Snížení školného - sociální důvody
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Diagnostika silničních vozidel
Speciálně vybavené odborné učebny: Ano, zaměřené na opravy a diagnostiku silničních vozidel
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy podpory studentům: Individuální přístup, konzultace
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace, Odborná školení v oblasti oprav, diagnostiky a dopravy
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: U Dráhy 6
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 411 057
IZO:110027558
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: U Dráhy 828
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 413 820
IZO:150070144