Logo školy

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Adresa školy: Ulice: Tyršova 1069
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Mgr. Martin Metelka
Kontakt na školu Telefon: 575 750 300
Email: reditel@mgvsetin.cz
Web: http://www.mgvsetin.cz
IČ:00843351
RED-IZO:600018113
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 1069
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 575 750 300
Fax: 571 415 831
IZO:000843351
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 910
Aktuální počet žáků: 750
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. a 10. 11. 2018; 8. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12., 15., 16. a 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, jazykové, technické, literárně-dramatické, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Tyršova 1069
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 429 715
Fax: 571 415 829
IZO:110031253
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 100
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 50
Dny otevřených dveří (termíny): 9. a 10. 11. 2018; 8. 2. 2019
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Roční školné v Kč: 3000
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Charakteristika školy
Zaměření: zdravotnictví
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, odborné stáže
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tyršova 1069
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 575 750 300
Fax: 571 415 831
IZO:103120211