Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Adresa školy: Ulice: Husova 146
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Ředitel:Mgr. Mojmír Zetek
Kontakt na školu Telefon: 571 612 311
Email: info@gfpvm.cz
Fax: 571 612 311
Web: http://www.gfpvm.cz
IČ:00843369
RED-IZO:600018148
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Husova 146
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 37
Kontakt na školu: Telefon: 571 612 311
Fax: 571 612 311
IZO:000843369
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 515
Aktuální počet žáků: 410
Dny otevřených dveří (termín/y): 09. 11. 2018, 10. 11. 2018, 29. 01. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4. 2019 (4-letý cyklus), 16. a 17. 4. 2019 (6-letý cyklus)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 h
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Odkazy pro INSPIS.pdf (157 KB)
Školní vzdělávací program: Odkazy pro INSPIS.pdf (157 KB)
Školní řád: Odkazy pro INSPIS.pdf (157 KB)
Poslední výroční zpráva: Odkazy pro INSPIS.pdf (157 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, dějepis, fyzika, ICT, chemie, zeměpis, biologie, cizí jazyky, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Nemocnice Valašské Meziříčí a Vsetín, Městská policie, Hasičský sbor, Muzeum regionu Valašsko, SVČ Domeček, Svaz bojovníků za svobodu, Městská knihovna, Státní okresní archiv, Charita VM, Diakonie VM, Hvězdárna VM, Kulturní zařízení VM, a další
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Monitorování situace a včasná identifikace problémových žáků, individuální přístup, spolupráce s SPC, PPP a dalšími organizacemi.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, technické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, přírodovědné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, e-omluvenka, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Husova 146
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 37
Kontakt na školu: Telefon: 571 613 318
Fax: 571 613 318
IZO:103120203
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29 - 30 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano