Logo školy

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Adresa školy: Ulice: Husova 146/2
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Ředitel:Mgr. Mojmír Zetek
Kontakt na školu Telefon: 571 612 311
Email: info@gfpvm.cz
Web: http://www.gfpvm.cz
IČ:00843369
RED-IZO:600018148
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Husova 146
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 37
Kontakt na školu: Telefon: 571 612 311
Fax: 571 612 311
IZO:000843369
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 515
Aktuální počet žáků: 410
Dny otevřených dveří (termín/y): 09. 11. 2018, 10. 11. 2018, 29. 01. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4. 2019 (4-letý cyklus), 16. a 17. 4. 2019 (6-letý cyklus)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 h
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Odkazy pro INSPIS.pdf (157 KB)
Školní vzdělávací program: Odkazy pro INSPIS.pdf (157 KB)
Školní řád: Odkazy pro INSPIS.pdf (157 KB)
Poslední výroční zpráva: Odkazy pro INSPIS.pdf (157 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce : Nemocnice Valašské Meziříčí a Vsetín, Městská policie, Hasičský sbor, Muzeum regionu Valašsko, SVČ Domeček, Svaz bojovníků za svobodu, Městská knihovna, Státní okresní archiv, Charita VM, Diakonie VM, Hvězdárna VM, Kulturní zařízení VM, a další
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Monitorování situace a včasná identifikace problémových žáků, individuální přístup, spolupráce s SPC, PPP a dalšími organizacemi.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, ICT, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, hudební, přírodovědné, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Husova 146
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 37
Kontakt na školu: Telefon: 571 613 318
Fax: 571 613 318
IZO:103120203
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29 - 30 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano