Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Adresa školy: Ulice: Máchova 628
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Ředitel:Ing. Jindra Mikuláštíková
Kontakt na školu Telefon: 571 751 011
Email: skola@spsstavvm.cz
Fax: 571 751 010
Web: www.spsstavvm.cz
IČ:00843491
RED-IZO:600018164
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Máchova 628
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 615 280
Fax: 571 615 740
IZO:000843491
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: distanční, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 1080
Aktuální počet žáků: 551
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. - 10. 11. 2018, 11. 1. 2019 a 15. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4. 2019 (náhradní termín 13. a 14. 5. 2019)
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: učební obory od 6:00, Máchova od 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: maturitní obory 7:40, učební obory 7:30, odborný výcvik 6:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, praktické vyučování, ICT, výtvarná výchova, cizí jazyky, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Odpolední doučování žáků, práce s nadanými žáky - účast na soutěžích (SOČ, SUSO, Stavba roku, olympiády atd.)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Odborné kurzy, dle požadavku objednavatele (institucí, firem, veřejnosti). Profesní kvalifikace v oborech: Malíř a lakýrník, Zedník, Instalatér, Truhlář a Tesař. Svářečská škola plastů.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: rukodělné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, technické, , turistické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, vestibul školy
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport, krytý bazén, cyklostezka, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Máchova 628
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 615 280
Fax: 571 615 740
IZO:102868026

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Máchova 628
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 615 280
Fax: 571 615 740
IZO:103008403