Zde může být obrázek školy.

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: U Kantorka 406
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Ředitel:Ing. Jolana Stephanie Marcondes
Kontakt na školu Telefon: 571 648 007
Email: info@sscrroznov.cz
Web: www.sscrroznov.cz
IČ:25364359
RED-IZO:600018181
Zřizovatel:Mgr. Naděžda Pavlíková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: U Kantorka 406
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 648 007
Fax: 571 648 007
IZO:011179457
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, distanční
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 410
Aktuální počet žáků: 118
Dny otevřených dveří (termín/y): publikovány na www.sscrroznov.cz
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: publikovány na www.sscrroznov.cz
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Rozšířené informace o ročním školném: publikováno na www.sscrroznov.cz
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, Odborné a jazykové kurzy pro veřejnost., tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Certifikáty škol: jsme členy AČCKA ČR a SSŠČMS ČR
Domácí spolupráce : Cestovní kanceláře, hotely, wellness centra v regionu.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, plavání, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Bílá pastelka - umění žít ve tmě, Český den proti rakovině
Specifické formy podpory žákům: Škola podporuje nadané žáky, věnuje se slabším žákům formou konzultací po vyučování, podporuje žáky z odlišných kulturních a životních podmínek, věnuje se žákům se zdravotním postižením v rámci inkluze.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, Barmanský kurz, baristický kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, turistické
Místo pro trávení volného času: škoní bufet, terasa školy
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, Národní valašské muzeum v přírodě, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: U Kantorka 406
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 648 007
Fax: 571 648 007
IZO:181025612