Zde může být obrázek školy.

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: U Kantorka 406
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Ředitel:Ing. Jolana Stephanie Marcondes
Kontakt na školu Telefon: 571 648 007
Email: info@sscrroznov.cz
Web: www.sscrroznov.cz
IČ:25364359
RED-IZO:600018181
Zřizovatel:Mgr. Naděžda Pavlíková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: U Kantorka 406
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 648 007
Fax: 571 648 007
IZO:011179457
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 410
Aktuální počet žáků: 118
Dny otevřených dveří (termín/y): publikovány na www.sscrroznov.cz
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: publikovány na www.sscrroznov.cz
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Rozšířené informace o ročním školném: publikováno na www.sscrroznov.cz
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, Odborné a jazykové kurzy pro veřejnost., plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: jsme členy AČCKA ČR a SSŠČMS ČR
Domácí spolupráce : Cestovní kanceláře, hotely, wellness centra v regionu.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Bílá pastelka - umění žít ve tmě, Český den proti rakovině
Specifické formy podpory žákům: Škola podporuje nadané žáky, věnuje se slabším žákům formou konzultací po vyučování, podporuje žáky z odlišných kulturních a životních podmínek, věnuje se žákům se zdravotním postižením v rámci inkluze.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Barmanský kurz, baristický kurz, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, turistické
Místo pro trávení volného času: škoní bufet, terasa školy
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport, kultura, Národní valašské muzeum v přírodě
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: U Kantorka 406
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 648 007
Fax: 571 648 007
IZO:181025612