Logo školy

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Adresa školy: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Ing. Miroslav Václavík
Kontakt na školu Telefon: 571 428 910
Email: spss@spssvs.inext.cz
Web: www.spssvsetin.cz
IČ:00843407
RED-IZO:600018245
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 910
IZO:000843407
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. 11. 2022, 5. 11. 2022, 12. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze, Projektové dny se sociálními partnery
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli
Domácí spolupráce : Spolupráce se základními školami - povinná výuka a volnočasové aktivity ve školních dílnách, odborná praxe ve firmách sociálních partnerů školy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Podpora sociálně znevýhodněných žákům, podpora nadaných žáků. Pravidelné odpolední doučování ve všech předmětech ŠVP.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Další vzdělávání v oblasti odborných strojírenských předmětů dle požadavků firem, úřadů práce apod.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, technické, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 15
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 910
IZO:102868034
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 110
Počet ubytovaných žáků a studentů: 52
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Úplata za ubytování (v Kč): 1000,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : ICT, výtvarné, hudební, technické, společenské hry, turistické, rukodělné, přírodovědné, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 15
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 937
IZO:103008411
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 30,-
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano