Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Adresa školy: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Ing. Miroslav Václavík
Kontakt na školu Telefon: 571 428 910
Email: spss@spssvs.inext.cz
Fax: 571 428 912
Web: www.spssvsetin.cz
IČ:00843407
RED-IZO:600018245
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 910
Fax: 571 412 264
IZO:000843407
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 420
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 11. 2019, 9. 11. 2019, 16. 1. 2020
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, knihovna, ICT, chemie, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, Projektové dny se sociálními partnery
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola
Domácí spolupráce : Spolupráce se základními školami - povinná výuka a volnočasové aktivity ve školních dílnách, odborná praxe ve firmách sociálních partnerů školy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Podpora sociálně znevýhodněných žákům, podpora nadaných žáků. Pravidelné odpolední doučování ve všech předmětech ŠVP.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: Další vzdělávání v oblasti odborných strojírenských předmětů dle požadavků firem, úřadů práce apod.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické, rukodělné, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému:

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 15
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 910
Fax: 571 412 264
IZO:102868034
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 110
Počet ubytovaných žáků a studentů: 57
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Úplata za ubytování (v Kč): 900,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : výtvarné, sportovní, přírodovědné, technické, hudební, společenské hry, turistické, ICT
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 15
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 937
Fax: 571 412 264
IZO:103008411
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano