Logo školy

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Adresa školy: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Ing. Miroslav Václavík
Kontakt na školu Telefon: 571 428 910
Email: spss@spssvs.inext.cz
Web: www.spssvsetin.cz
IČ:00843407
RED-IZO:600018245
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 910
Fax: 571 412 264
IZO:000843407
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 390
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. 11. 2021, 6. 11. 2021, 13. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, Projektové dny se sociálními partnery, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola
Domácí spolupráce : Spolupráce se základními školami - povinná výuka a volnočasové aktivity ve školních dílnách, odborná praxe ve firmách sociálních partnerů školy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Podpora sociálně znevýhodněných žákům, podpora nadaných žáků. Pravidelné odpolední doučování ve všech předmětech ŠVP.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: Další vzdělávání v oblasti odborných strojírenských předmětů dle požadavků firem, úřadů práce apod.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, ICT, jazykové, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 15
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 910
Fax: 571 412 264
IZO:102868034
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 110
Počet ubytovaných žáků a studentů: 52
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus, MHD
Úplata za ubytování (v Kč): 900,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, výtvarné, hudební, společenské hry, turistické, technické, přírodovědné, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 15
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 937
Fax: 571 412 264
IZO:103008411
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 30,-
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano