Logo školy

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Adresa školy: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Ing. Miroslav Václavík
Kontakt na školu Telefon: 571 428 910
Email: spss@spssvs.inext.cz
Web: www.spssvsetin.cz
IČ:00843407
RED-IZO:600018245
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 910
Fax: 571 412 264
IZO:000843407
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 420
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 11. 2019, 9. 11. 2019, 16. 1. 2020
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, Projektové dny se sociálními partnery, plesy, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola
Domácí spolupráce : Spolupráce se základními školami - povinná výuka a volnočasové aktivity ve školních dílnách, odborná praxe ve firmách sociálních partnerů školy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Podpora sociálně znevýhodněných žákům, podpora nadaných žáků. Pravidelné odpolední doučování ve všech předmětech ŠVP.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: Další vzdělávání v oblasti odborných strojírenských předmětů dle požadavků firem, úřadů práce apod.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, technické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému:
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 15
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 910
Fax: 571 412 264
IZO:102868034
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 110
Počet ubytovaných žáků a studentů: 57
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Úplata za ubytování (v Kč): 900,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : technické, hudební, sportovní, ICT, společenské hry, turistické, výtvarné, přírodovědné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: síťové připojení v pokojích, počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pod Strání 1776
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 15
Kontakt na školu: Telefon: 571 428 937
Fax: 571 412 264
IZO:103008411
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano