Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Adresa školy: Ulice: Benátky 1779
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Mgr. Marek Wandrol
Kontakt na školu Telefon: 575 755 011
Email: info@sosvsetin.cz
Web: www.sosvsetin.cz
IČ:13643878
RED-IZO:600018253
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Benátky 1779
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 575 755 011
Fax: 571 436 401
IZO:013643878
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1250
Aktuální počet žáků: 630
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Školní vzdělávací program:
Školní řád: 764-Ř-2021 školní řád od 1.9.2021.pdf (5543,3 KB)
Poslední výroční zpráva: 713-VT-2020 Výroční zpráva 2019-2020.docx (746,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Profesní kvalifikace, kurz svařování, barmanský kurz, baristický kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, technické, fotografický, podnikatelské dovednosti
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Benátky 1779
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 436 401
Fax: 571 436 401
IZO:110014791
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Bobrky 466
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:150073721