Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
Adresa školy: Ulice: Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Ředitel:Mgr. Aleš Kubíček
Kontakt na školu Telefon: 571 755 555
Email: oavalmez@oavm.cz
Web: www.oavm.cz
IČ:00843504
RED-IZO:600018270
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 707
IZO:000843504
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.1.20221
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 06.30
Začátek první vyučovací hodiny: 07.45
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, francouzský, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovní kurz v Chorvatsku - tenis, lodě, cyklistika, míčové hry,...
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Fiktivní firmy
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace, Státní zkouška z psaní na klávesnici
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Ve všech učebnách
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 707
IZO:110026900
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 200
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 19
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné:
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jičínská 17, Krásno nad Bečvou
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 707
IZO:108033490
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano