Zde může být obrázek školy.

Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník
Adresa školy: Ulice: U Jatek 916/8
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Ředitel:PhDr. Silvie Pernicová
Kontakt na školu Telefon: 584 411 171
Email: narovcova@sosjesenik.cz
Web: www.sosjesenik.cz
IČ:00495433
RED-IZO:600018318
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Jatek 916
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 411 171
Fax: 584 401 353
IZO:107880741
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, večerní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: profesní kvalifikace v souladu s NSK
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Domov mládeže
Adresa: Ulice: U Jatek 916
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 411 171
Fax: 584 401 353
IZO:110015827
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Jatek 916
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 411 171
Fax: 584 401 353
IZO:110015835