Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Jeseník, Komenského 281
Adresa školy: Ulice: Komenského 281
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Ředitel:PaedDr. Antonín Javůrek
Kontakt na školu Telefon: 584 411 429
Email: zit@gymjes.cz
Web: www.gymjes.cz
IČ:60045141
RED-IZO:600018351
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 281
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 411 429
Fax: 584 412 072
IZO:102692173
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11.2018 - pro gymnázium se sportovní přípravou; 30.1.2019 - pro všeobecné gymnázium
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, fyzika, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, technické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 281
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 411 429
Fax: 584 412 072
IZO:181023270