Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Jeseník, Komenského 281
Adresa školy: Ulice: Komenského 281
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Ředitel:Mgr. Šárka Hynková
Kontakt na školu Telefon: 584 411 429
Email: zit@gymjes.cz
Web: www.gymjes.cz
IČ:60045141
RED-IZO:600018351
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 281
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 411 429
IZO:102692173
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 400
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 11. 2023 - 14:00 pro uchazeče o obor gymnázium se sportovní přípravou, 1. 2. 2024 - 10:00 - 13:00 pro všechny obory
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, sportovní dny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, exkurze
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, literárně-dramatické, technické, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 281
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 411 429
IZO:181023270