Zde může být obrázek školy.

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.
Adresa školy: Ulice: Ječná 33
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Mgr. Marie Šiková
Kontakt na školu Telefon: 224 942 178,22
Email: skolajecna@skolajecna.cz
Web: http://skolajecna.cz/
IČ:00638714
RED-IZO:600019454
Zřizovatel:Arcibiskupství pražské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Ječná 33
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 179
Fax: 224 942 179
IZO:110010116
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 171
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.11.2018, 11.12.2018, 24.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, turniket
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: TRAM zastávka Štěpánská, Metro B a C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Domácí spolupráce : Fakultní škola
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Kurzy Zdravotníka zotavovacích akcí
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), zdravotnické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Ječná 33
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 179
Fax: 224 942 179
IZO:181016401