Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102
Adresa školy: Ulice: Mládeže 1102
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:Mgr. Leona Machková
Kontakt na školu Telefon: 311 623 572
Email: reditelka@szsberoun.cz
Web: http://www.szsberoun.cz
IČ:00640808
RED-IZO:600019497
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mládeže 1102
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 611 188
Fax: 311 625 216
IZO:110009487
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 236
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2018, 9.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019 (náhradní termíny - 13.5. a 14.5.2019)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Bezpečná škola
Domácí spolupráce : Rehabilitační nemocnice Beroun, Nemocnice Hořovice, Domov TGM Beroun, Domov Na Výsluní Hořovice, ÚP, další zařízení zdravotních a sociálních služeb v regionu
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Domov TGM Beroun:Vzdělávání bez bariér
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Kurz Sanitář
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: V rámci PC učebny, interaktivní tabule, notebooky pro vyučující
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mládeže 1102
Obec: Beroun 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 611 188
Fax: 311 625 216
IZO:150064624