Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141
Adresa školy: Ulice: Havířská 1141
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:RNDr. Daniela Tomsová
Kontakt na školu Telefon: 312 243 123
Email: svzs@svzskladno.cz
Web: http://www.svzskladno.cz
IČ:00066729
RED-IZO:600019519
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Havířská 1141
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 243 123
Fax: 312 243 123
IZO:110030729
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 264
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.11.2018, 16.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.05
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, biologie, chemie, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Havířská 1141
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 243 123
Fax: 312 243 123
IZO:110030737
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 240
Aktuální počet studentů: 62
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 38
Dny otevřených dveří (termíny): 13.11.2018, 16.1.2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: prospěchové stipendium do průměru 1,5
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření: zdravotnictví
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra, Sociální práce, Diplomovaná dětská sestra
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna