Logo školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
Adresa školy: Ulice: Karoliny Světlé 135
Obec: Kolín I.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Mgr. Daniela Křepelková
Kontakt na školu Telefon: 321 720 236
Email: sekretariat@zdravotka.cz
Web: http://www.zdravotka.cz
IČ:00068713
RED-IZO:600019527
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karoliny Světlé 135
Obec: Kolín I.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 50
Kontakt na školu: Telefon: 321 720 236
Fax: 321 724 041
IZO:110009819
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 269
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.10.2020, 18.1.2021, 15.2.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, fyzika, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, Klub mladého diváka, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Karoliny Světlé 135
Obec: Kolín I.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 50
Kontakt na školu: Telefon: 321 720 236
Fax: 321 724 041
IZO:151039798