Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
Adresa školy: Ulice: Karoliny Světlé 135
Obec: Kolín I.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Mgr. Daniela Křepelková
Kontakt na školu Telefon: 321 720 236
Email: sekretariat@zdravotka.cz
Fax: 321 724 041
Web: http://www.zdravotka.cz
IČ:00068713
RED-IZO:600019527
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Karoliny Světlé 135
Obec: Kolín I.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 50
Kontakt na školu: Telefon: 321 720 236
Fax: 321 724 041
IZO:110009819
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 235
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.10.2018, 10.12.2018, 18.2.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský, latinský jazyk, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: zdravotnické, Klub mladého diváka, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Karoliny Světlé 135
Obec: Kolín I.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 50
Kontakt na školu: Telefon: 321 720 236
Fax: 321 724 041
IZO:151039798