Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II
Adresa školy: Ulice: Klášterská 77/II
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:PhDr. Běla Picková
Kontakt na školu Telefon: 384 361 787
Email: info@szsjh.cz
Fax: 384 361 787
Web: http://www.szsjh.cz
IČ:00666718
RED-IZO:600019608
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Klášterská 77/II
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 787
Fax: 384 361 787
IZO:110009762
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 173
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. 10. 2018 , 6. 12. 2018
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 21
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6. 10 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7. 05 hod
Školní řád: Školní řád 2018-19.docx (61,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční 2017zpráva.docx (803,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, ICT, knihovna, cizí jazyky, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahraniční zájezdy kroužek první pomoci, pěvecký sbor soutěž v první pomoci vánoční zpívání a bruslení, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, exkurze
Zapojení ve specifických programech : projekt Zdravý zoubek, přednášky pro seniory, partnerství se zdravotnickou školou v Rakousku, jazykový projekt Edison, projekty výchovy ke zdraví na ZŠ
Domácí spolupráce : Nemocnice v regionu, sociální zařízení v regionu, spolupráce s Policií ČR, spolupráce s Městskou policií J. Hradec,s Jindřichohradeckým sdužením sociálních aktivit, se spolkem Promedic, Okna,z.ú. ..
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latina, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, lanové centrum, orientační běh, majálesový volejbalový turnaj, turistika
Alternativní písmo: ne
Specifické formy podpory žákům: doučování žáků v rámci projektu OP VVV
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, kariérový poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, k dispozici 7 interaktivních tabulí v učebnách všeobecných i odborných
Zájmové činnosti: hudební, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace