Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II
Adresa školy: Ulice: Klášterská 77/II
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:PhDr. Běla Picková
Kontakt na školu Telefon: 384 361 787
Email: info@szsjh.cz
Web: http://www.szsjh.cz
IČ:00666718
RED-IZO:600019608
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Klášterská 77/II
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 787
Fax: 384 361 787
IZO:110009762
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 184
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 12. 2020, 14. 1. 2021. Formou burzy online 12. 1. - 14. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: biologie člověka (rozsah učiva ze ZŠ)
Termín přijímacích zkoušek: 14. 4. a 15. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 21, 51
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6. 10 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8. 00 hod
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: skolni_rad_2020_21 .pdf (698,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20doc .pdf (1908,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, chemie, biologie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, projekt mobility ERASMUS+ kroužek první pomoci, pěvecký sbor, dramatický kroužek v ANJ soutěž v první pomoci vánoční zpívání a bruslení jazykový projekt EDISON, projekt eTwinning ve výuce ciz. jazyků, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : přednášky pro seniory, partnerství se zdravotnickou školou v Rakousku,projekty výchovy ke zdraví na ZŠ, projekt Zdravý zoubek, Dny PP
Domácí spolupráce : Nemocnice v regionu, sociální zařízení v regionu, spolupráce s Policií ČR, spolupráce s Městskou policií J. Hradec,s Jindřichohradeckým sdužením sociálních aktivit, Okna,z.ú. ..
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latina v 1. roč a odborná latinská terminologie v průběhu celého studia (německý jazyk již není od r. 2019 nabízen pro nedostatečnou hodinovou dotaci na ZŠ), nyní NEJ dojíždí žáci vyšších ročníků
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, lanové centrum, orientační běh, majálesový volejbalový turnaj, bruslení, turistika
Alternativní písmo: ne
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Planeta Země
Specifické formy podpory žákům: doučování žáků v rámci projektu Šablony, individuální konzultace, konzultační hodiny výchovného poradce, kariérového poradce a školního metodika prevence
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, k dispozici 7 interaktivních tabulí v učebnách všeobecných i odborných, 10 tabletů v jazykové učebně, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, zdravotnické, dramatické v ANJ
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka