Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Čsl. mládeže 5
Obec: Děčín IV
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Ředitel:Mgr. Martina Černá
Kontakt na školu Telefon: 412 709 351
Email: szsdecin@szsdecin.cz
Web: http://www.szsdecin.cz
IČ:00673781
RED-IZO:600019683
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čsl. mládeže 5
Obec: Děčín IV
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 709 351
Fax: 412 709 342
IZO:110009614
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 183
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 12. 2018
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, organizace soutěží první pomoci pro ZŠ a SŠ
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: kroužek první pomoci, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, přehled klasifikace