Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Čsl. mládeže 5
Obec: Děčín IV
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Ředitel:Mgr. Martina Černá
Kontakt na školu Telefon: 412 709 351
Email: szsdecin@szsdecin.cz
Web: http://www.szsdecin.cz
IČ:00673781
RED-IZO:600019683
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čsl. mládeže 5
Obec: Děčín IV
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 709 351
Fax: 412 709 342
IZO:110009614
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 183
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 12. 2018
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, plesy, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, organizace soutěží první pomoci pro ZŠ a SŠ
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, kroužek první pomoci
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka