Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Františka Nohy 959
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Ředitel:Mgr. Martin Hýbl, pověřený řízením
Kontakt na školu Telefon: 412 332 516
Email: info@szds-oa.cz
Fax: 412 332 177
Web: http://www.szds-oa.cz
IČ:00673773
RED-IZO:600019691
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Františka Nohy 959
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 30
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 516
Fax: 412 332 177
IZO:110010175
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 262
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po telefonické dohodě
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 15. dubna 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: individuální práce s žáky s DYS poruchami
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: prostory a chodby školy
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Sukova 6
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 30
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 381
Fax: 412 332 177
IZO:110010183

Jídelna

Adresa: Ulice: Sukova 5
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 30
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 313
IZO:110010191
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne