Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Adresa školy: Ulice: Masarykova 2033
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Ředitel:Mgr. Naděžda Vrbatová
Kontakt na školu Telefon: 569 421 656
Email: zdravskol@zdravskolhb.cz
Web: www.zdravskolhb.cz
IČ:00581119
RED-IZO:600019756
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 2033
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 421 656
Fax: 569 421 656
IZO:110030559
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 215
Dny otevřených dveří (termín/y): leden- únor 2021
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, poskytování lekcí první pomoci pro ZŠ, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: latinský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistika, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Masarykova 2033
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 421 656
Fax: 569 421 656
IZO:110030583
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 210
Aktuální počet studentů: 115
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 48
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Termín přijímacích zkoušek: červen 2021; srpen 2021
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné:
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: vyšší odborná škola zdravotnická je zaměřena na přípravu studenta pro profesi Diplomovaná všeobecná sestra
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý, latinský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Husova 3023
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 421 656
IZO:110030567
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Husova 3023
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 424 600
IZO:110030575