Logo školy

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256
Adresa školy: Ulice: Purkyňova 256/9, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Ředitel:PhDr. Radim Dřímal
Kontakt na školu Telefon: 461 535 100
Email: skola@szs.svitavy.cz
Web: http://www.szs.svitavy.cz
IČ:00498815
RED-IZO:600019811
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Purkyňova 256/9, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 535 100
Fax: 461 533 053
IZO:110010205
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, večerní
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 161
Dny otevřených dveří (termín/y): ČT 22.10.2015 (14 – 17) • ČT 19.11.2015 (14 – 17) • SO 21.11.2015 (9 – 13) • SO 23.1.2016 (9-13) • SO 6.2.2016 (9-13)
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2016 (pro denní formu vzdělávání)
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, Nepovinný předmět Sportovní hry, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistika, turistika, lyžování, plavání
Nabídka dalšího vzdělávání: Akreditované kurzy první pomoci (DVPP), akreditovaný kurz "Sanitář" (MZČR)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: Dobrovolnická činnost ve Svitavské nemocnici., sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Kijevská 1909/7, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu:
IZO:002518392
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Purkyňova 256/9, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 535 100
Fax: 461 533 053
IZO:110036981