Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov
Adresa školy: Ulice: Procházkova 303
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 01
Ředitel:Mgr. Roman Hásek
Kontakt na školu Telefon: 499 840 092
Email: zdravstu@szstrutnov.cz
Web: www.zoat.cz
IČ:13582968
RED-IZO:600019829
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Procházkova 303
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 840 092
Fax: 499 811 302
IZO:110010264
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, Biologie, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, španělský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, vodácký kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: sanitář, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: zdravotnické, ICT, přírodovědné, jazykové, sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Procházkova 303
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 840 092
Fax: 499 811 302
IZO:151037621
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Fibichova 309
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 815 666
IZO:110010281