Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Merhautova 15
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Ředitel:PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 545 576 263
Email: skola@szsmerh.cz
Web: www.szsmerh.cz
IČ:00638005
RED-IZO:600019861
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Merhautova 15
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 576 263
Fax: 545 574 187
IZO:110030478
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 585
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2019, 23. 1. 2020,
Forma přijímacího řízení: praktická, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9,11,5 ,3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6. 30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Stipendium:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, charitativní akce, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Škola podporující zdraví, Erasmus+, OP VVV,
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovní
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, , žákovská knížka (elektronická)
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Merhautova 15
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 576 263
Fax: 545 574 187
IZO:110030486
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Lipová 16
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 662 35
Kontakt na školu: Telefon: 543 247 951
Fax: 543 421 540
IZO:110009576
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lipová 16
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 662 35
Kontakt na školu: Telefon: 543 247 951
Fax: 543 421 540
IZO:110250028