Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Merhautova 15
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Ředitel:PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 545 576 263
Email: skola@szsmerh.cz
Web: www.szsmerh.cz
IČ:00638005
RED-IZO:600019861
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Merhautova 15
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 576 263
IZO:110030478
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 585
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. a 2.12.2022, 7.2.2023
Forma přijímacího řízení: praktická, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9,11,5 ,3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6. 30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Stipendium:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, charitativní akce, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Škola podporující zdraví, Erasmus+, OP VVV,
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovní
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, Edookit
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Merhautova 15
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 576 263
IZO:110030486
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 490
Aktuální počet studentů: 348
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 143
Dny otevřených dveří (termíny): 1 a 2.12. 2022, 7.2.2023
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), talentová
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9, 7, 5, 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: dle vnitřní směrnice školy též ve školním řádě pro VOŠ
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření: zdravotnická oblast
Speciálně vybavené odborné učebny: ano, pro jednotlivé obory
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, plesy, tematické/projektové dny, Erasmus, zahraniční odborné stáže, praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, Tandemová výuka s odborníkem z praxe
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Dipl. dentální hygienistka, Dipl. nutriční terapeut, Dipl. zubní technik, Dipl. oční optik, Dipl. zdravotní laborant, Dipl. farmaceutický asistent
Výuka cizích jazyků: anglický, Latinská terminologie
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: spec. pedagog, školní psycholog, kariérový poradce, výchovný poradce, metodik prevence soc. patolog. jevů
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, oddechová zóna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Lipová 16
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 662 35
Kontakt na školu: Telefon: 543 247 951
IZO:110009576
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 128
Počet ubytovaných žáků a studentů: 128
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 25, 26,
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): mimo hlavní a vedlejší prázdniny, mimo soboty a neděle
Termín pro podání přihlášky : červen
Úplata za ubytování (v Kč): 950
Úplata za stravování (v Kč): 92 celodenní (30 snídaně, 32 obědy,30 večeře)
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, přírodovědné, společenské hry, rukodělné, hudební
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, knihovna/studovna
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích, síťové připojení ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lipová 16
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 662 35
Kontakt na školu: Telefon: 543 247 951
IZO:110250028
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: svačinky na pracovišti Lipová (výdej - vrátnice)
Nápojové/potravinové automaty: ano