Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Merhautova 15
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Ředitel:PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 545 576 263
Email: skola@szsmerh.cz
Fax: 545 574 187
Web: www.szsmerh.cz
IČ:00638005
RED-IZO:600019861
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Merhautova 15
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 576 263
Fax: 545 574 187
IZO:110030478
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 585
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2019, 23. 1. 2020,
Forma přijímacího řízení: pohovor, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 9,11,5 ,3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6. 30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Stipendium:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, charitativní akce
Zapojení ve specifických programech : Škola podporující zdraví, Erasmus+, OP VVV,
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovní
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Merhautova 15
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 576 263
Fax: 545 574 187
IZO:110030486

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Lipová 16
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 662 35
Kontakt na školu: Telefon: 543 247 951
Fax: 543 421 540
IZO:110009576

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Lipová 16
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 662 35
Kontakt na školu: Telefon: 543 247 951
Fax: 543 421 540
IZO:110250028