Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jaselská 7
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:PhDr. Zuzana Číková
Kontakt na školu Telefon: 541 247 112
Email: szs.jaselska@bm.orgman.cz
Web: www.szs-jaselska.cz
IČ:00637998
RED-IZO:600019896
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jaselská 7
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 247 112
Fax: 541 247 112
IZO:110009550
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, večerní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 870
Aktuální počet žáků: 587
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. prosince 2014, 13. ledna 2015
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2019, 15. dubna 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, x3, 4, 5, 6, 9, x9, 11, 12, 38, 39
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, biologie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, exkurze, adaptační kurzy, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, Globální rozvojové vzdělávání
Certifikáty škol: Světová škola, Zdravá škola
Domácí spolupráce : Zdravotnická zařízení ve městě Brně
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Slabší i sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: odborné zdravotnické konference kurz první pomoci
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické, hudební, rukodělné, zdravotnické, taneční, ICT, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, odpočinkové prostory na chodbách, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace