Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jaselská 7
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:PhDr. Zuzana Číková
Kontakt na školu Telefon: 541 247 112
Email: szs.jaselska@bm.orgman.cz
Fax: 541 247 112
Web: www.szs-jaselska.cz
IČ:00637998
RED-IZO:600019896
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Jaselská 7
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 247 112
Fax: 541 247 112
IZO:110009550
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, večerní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 870
Aktuální počet žáků: 587
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. prosince 2014, 13. ledna 2015
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2019, 15. dubna 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, x3, 4, 5, 6, 9, x9, 11, 12, 38, 39
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, fyzika, praktické vyučování, knihovna, chemie, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, adaptační kurzy, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, Globální rozvojové vzdělávání
Certifikáty škol: Zdravá škola, Světová škola
Domácí spolupráce : Zdravotnická zařízení ve městě Brně
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Slabší i sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: odborné zdravotnické konference kurz první pomoci
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, zdravotnické, taneční, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, rukodělné, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: odpočinkové prostory na chodbách, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence