Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Albertova 4261/25a
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:PhDr. Ludmila Hanáková
Kontakt na školu Telefon: 577 002 250, 577 002 251
Email: sekretariat@szskm.cz
Web: www.szskm.cz
IČ:00637939
RED-IZO:600019942
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Albertova 4261/25a
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu:
IZO:110009878
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 221
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. 12. 2022 (13:00-17:00), 3. 12. 2022 (9:00 - 12:00), 8. 12. 2022 (13:00 - 17:00), 15. 12. 2022 (13:00 - 17:00), 5. 1. 2023 (13:00 -17:00), 12. 1. 2023 (13:00 - 17:00), 14. 1. 2023 (9:00 - 12:00), 19. 1. 2023 (13:00 - 17:00), 26. 1. 2023 (13:00 - 17:00)
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1. řádný termín: 13. 4. 2023, 2. řádný termín: 14.4. 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 6, 7, 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod. ve výjimečných případech 7:10 hod (teoretické vyučování), 6:30 hod. (učební praxe)
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : UNESCO ASPnet (UNESCO Associated Schools Project network), Doučování, Šablony
Domácí spolupráce : MŠ, ZŠ, SŠ, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, knihovna
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: specifická podpora je věnována všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím pracovníků školního poradenského pracoviště
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kvalifikační kurz Ošetřovatel, Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách kvalifikační kurz Sportovní masér kvalifikační kurz Katetrizace močového měchýře Trénování paměti
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, jazykové, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třídní schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka