Zde může být obrázek školy.

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Divadelní 4
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Ředitel:PhDr. Renata Važanská
Kontakt na školu Telefon: 556 414 760-61
Email: skola@mendelova-stredni.cz
Web: www.mendelova-stredni.cz
IČ:00845027
RED-IZO:600020037
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Divadelní 4
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 414 760-61
Fax: 556 414 756
IZO:110010019
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, večerní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1100
Aktuální počet žáků: 650
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec, únor, zveřejněno na webových stránkách školy
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: různé možnosti
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: ul. Divadelní, ul. Tyršova, Šenov ul. Dukelská
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, Lyžařské a turistické kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : ERASMUS+ KA1, KA2, Comenius
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Veškeré informace o škole a akcích školy viz: www.mendelova-stredni.cz
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský, ruský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Individuální práce s nadanými žáky, možnosti doučování slabších a sociálně znevýhodněných žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, ICT, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Divadelní 4
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 414 260
Fax: 556 704 083
IZO:110010035