Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
Adresa školy: Ulice: Pöttingova 2
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Pavel Skula
Kontakt na školu Telefon: 585 704 111
Email: sekretariat@epol.cz
Web: www.epol.cz
IČ:00600938
RED-IZO:600020053
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pöttingova 2
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 771 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 704 111
Fax: 585 418 106
IZO:110030818
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 11., 22. 11., 24. 11. 2018; 12. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: praktická, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, Součástí přijímací zkoušky na obor asistent zubního technika je praktická zkouška z kreslení a modelování dle předlohy.
Termín přijímacích zkoušek: Centrálně zadávané testy - 12. 4., 15. 4. 2019, praktická zkouška na obor AZT 23. 4., 25. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvajová linka č. 2, 5 nebo 7.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10 hodin
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Pöttingova 2
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 771 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 704 111
Fax: 585 418 106
IZO:110030842
Jazyková škola s právem stát. JZ
Adresa: Ulice: Pöttingova 2
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 771 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 244 453
IZO:000601713
Domov mládeže
Adresa: Ulice: U Sportovní haly 1
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110030826
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pöttingova 2
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 771 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 704 111
Fax: 585 418 106
IZO:110030834