Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jeremenkova 2
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Ředitel:RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 595 693 625
Email: sekretariat@zdrav-ova.cz
Web: www.zdrav-ova.cz
IČ:00600920
RED-IZO:600020070
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jeremenkova 2
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 614 041
Fax: 596 616 134
IZO:110030893
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 608
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, praktická, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, praktické vyučování, fyzika, ICT, cizí jazyky, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: 1. máje 11
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 616 134
Fax: 596 616 134
IZO:110030915
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 1. máje 11
Obec: Ostrava - Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 709 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 633 682
Fax: 596 614 041
IZO:110030907
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jeremenkova 2
Obec: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 633 681
Fax: 596 616 134
IZO:181004399