Logo školy

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820
Adresa školy: Ulice: Nová 1820, Hranice I-Město
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Ředitel:Mgr. Hana Čamborová
Kontakt na školu Telefon: 581 602 981
Email: szs@szs-hranice.cz
Web: www.szs-hranice.cz
IČ:00600903
RED-IZO:600020088
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nová 1820, Hranice I-Město
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 602 981
Fax: 581 602 981
IZO:110009681
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 306
Dny otevřených dveří (termín/y): úterý 27. 11. 2018 (13.00 - 16.30 hodin) + sobota 19. 1. 2019 (9.00 - 12.00 hodin)
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, tělesná výchova (obor Záchranářství a ochrana obyvatel), matematika
Termín přijímacích zkoušek: přijímací zkouška probíhá pouze u studijních oborů (Zdravotnický asistent; Záchranářství a ochrana obyvatel): řádný termín 12. dubna 2019, náhradní termín 15. dubna 2019; v případě učebního oboru Ošetřovatel uchazeči přijímací zkoušku nevykonávají
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ANO
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,10
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD - UPRAVENÝ od 1.6. 2015.pdf (348,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurz pro žáky 1. ročníku, lyžařský kurz, sportovně - turistický kurz,lyžařské zahraniční zájezdy, prázdninové zájezdy k moři, exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Mléko do škol
Domácí spolupráce : ZŠ, SŠ, nemocnice, domovy seniorů, firmy regionu, úřady, Armáda ČR, složky IZS, ...
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, turistika, kurz přežití, lezecký kurz
Specifické formy podpory žákům: školní poradenské pracoviště (školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, kvalifikační a rekvalifikační kurzy: a)Zdravotnický asistent b)Sanitář c)Masér pro sportovní a rekondiční masáže d)Ošetřovatel e)Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky f)Zdravotník zotavovacích akcí g)Pracovník v sociálních službách
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, herna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sportovní hala, domov mládeže, stravování
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nová 1820, Hranice I-Město
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 602 306
Fax: 581 694 133
IZO:172100445