Zde může být obrázek školy.

CEDUK - VOPŠ Vyšší odborná škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:CEDUK - VOPŠ Vyšší odborná škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Olivova 2096/4, Nové Město
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:PaedDr. Jaroslav Halík
Kontakt na školu Telefon: 222 322 750
Mobil: 775 872 178
Email: info@ceduk.info
Web: www.ceduk.info
IČ:25102265
RED-IZO:600020134
Zřizovatel:PhDr. Eva Kadaňová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Národní 58
Obec: Praha 1 - Nové Město
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 322 750
Fax: 222 327 041
IZO:018647537
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 280
Aktuální počet studentů: 75
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 41
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Roční školné v Kč: 10900
Charakteristika školy
Zaměření: cestovní ruch
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: cestovní ruch
Výuka cizích jazyků: ruský, španělský, francouzský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne