Logo školy

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Škola / charakteristika školy
Název školy:JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Adresa školy: Ulice: Salmovská 8
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
Kontakt na školu Telefon: 211 222 440
Email: jabok@jabok.cz
Web: http://www.jabok.cz
IČ:45769621
RED-IZO:600020169
Zřizovatel:Salesiánská provincie Praha
Typ zřizovatele:Církev
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Salmovská 8
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 211 222 240
Email: jabok@jabok.cz
Fax: 211 222 241
IZO:045769621
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 300
Aktuální počet studentů: 206
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 145
Dny otevřených dveří (termíny): 10. 2. 2021, 28. 4. 2021 (od 14:00)
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor, ústní
Termín přijímacích zkoušek: I. kolo: červen 2021, II. kolo: srpen 2021
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 10, 16, 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Roční školné v Kč: 8000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Koncepce školy: Poslání, cesta, hodnoty.pdf (176 KB)
Akreditovaný vzdělávací program: Akreditace vzdělávacího programu Sociální pedagogika a teologie VOŠ Jabok.doc (8186,4 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (423,5 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni zprava 2020_final.pdf (1104,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: speciální pedagogika, sociální práce, sociální pedagogika, pastorační práce
Speciálně vybavené odborné učebny: učebna vybavená materiály pro nácvik sociální práce s dětmi; zahrada smyslů; učebna výtvarné výchovy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, plesy
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: sociální pedagogika a teologie
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Specifické formy podpory studentům: finanční podpora - Nadační fond Janua Jabok
Nabídka dalšího vzdělávání: kurzy dalšího vzdělávání
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, školní dvůr, čajovna, studentský klub, tělocvična, kaple
Ubytování: ano
Stravování: ne
Zařízení pro DVPP
Adresa: Ulice: Salmovská 8
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 211 222 419
Email: cdv@jabok.cz
Fax: 296 216 505
IZO:181044226
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Salmovská 8
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 211 222 440
Fax: 211 222 441
IZO:110030389