Zde může být obrázek školy.

Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická

Škola / charakteristika školy
Název školy:Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická
Adresa školy: Ulice: č. p. 1
Obec: Svatý Jan pod Skalou
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:RNDr. Mgr. Věra Štěpinová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 312 256 051
Email: sekretariat@svatojanskakolej.cz
Web: http://www.svatojanskakolej.cz
IČ:49628135
RED-IZO:600020193
Zřizovatel:Arcibiskupství pražské
Typ zřizovatele:Církev
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Svatý Jan pod Skalou 1
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 671 308
IZO:049628135
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 200
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Termín přijímacích zkoušek: červen
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: 210425,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Certifikáty: ECHEC
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: počítačová, hudební, keramická
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, tematické/projektové dny, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: předsškolní a mimoškolní pedagogika
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: DVPP
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Zařízení pro další vzdělávání PP
Adresa: Ulice: Svatý Jan pod Skalou 1
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 671 308
IZO:181017598
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Svatý Jan pod Skalou 1
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 672 461
IZO:110026292
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Svatý Jan pod Skalou 1
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 672 461
IZO:110026306