Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Adresa školy: Ulice: Karla Čapka 402
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Ředitel:Ing. Jiří Uhlík
Kontakt na školu Telefon: 382 221 051
Email: info@sps-pi.cz
Web: www.sps-pi.cz
IČ:60869038
RED-IZO:600020266
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karla Čapka 402
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 11
Kontakt na školu: Telefon: 382 214 805
IZO:108054080
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 411
Dny otevřených dveří (termín/y): 31.10.2022, 6.12.2022, 11.1.2023, 13.2.2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: ve 2 termínech v období od 12. do 28.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Fakultní škola FEL ČVUT Praha Škola doporučená zaměstnavateli
Domácí spolupráce : spolupráce s mnoha firmami, JHK, ČVUT Praha, ZČU Plzeň, JČU České Budějovice, atd.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: dle platné legislativy
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Karla Čapka 402
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 11
Kontakt na školu: Telefon: 382 214 805
IZO:110033761
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 0
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 31.10.2022,
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Certifikáty: CISCO, Mikrotik, ePlan
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Informační a komunikační technologie - přenos a zpracování informací
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 26-47-N/.. Informační technologie - 26-47-N/06 Přenos a zpracování informací
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy podpory studentům: dle platné legislativy
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny v budově školy
Ubytování: ano
Stravování: ano