Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Adresa školy: Ulice: Karla Čapka 402
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Ředitel:Ing. Jiří Uhlík
Kontakt na školu Telefon: 382 221 051
Email: info@sps-pi.cz
Web: www.sps-pi.cz
IČ:60869038
RED-IZO:600020266
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karla Čapka 402
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 11
Kontakt na školu: Telefon: 382 214 805
Fax: 382 213 249
IZO:108054080
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 405
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.1.2021, 13.1.2021,13.1.2021, 20.1.2020, 9.2.2020, 18.2.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika
Termín přijímacích zkoušek: ve 2termínech v období od 12. do 28.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Fakultní škola FEL ČVUT Praha Škola doporučená zaměstnavateli, Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: dle platné legislativy
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přihlašování na akce
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Karla Čapka 402
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 11
Kontakt na školu: Telefon: 382 214 805
Fax: 382 213 249
IZO:110033761
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 9
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 20.1.2021, 9.2.-2021, 18.2.2021
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Certifikáty: CISCO, Mikrotik, ePlan
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Informační a komunikační technologie - přenos a zpracování informací
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 26-47-N/.. Informační technologie - 26-47-N/06 Přenos a zpracování informací
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy podpory studentům: dle platné legislativy
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny v budově školy
Ubytování: ano
Stravování: ano