Zde může být obrázek školy.

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480
Adresa školy: Ulice: Zátiší 480
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 01
Ředitel:Ing. Karel Dubský
Kontakt na školu Telefon: 383 382 410
Email: rybarskaskola@srs-vodnany.cz
Web: http://www.srs-vodnany.cz
IČ:60650770
RED-IZO:600020291
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zátiší 480
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 19
Kontakt na školu: Telefon: 383 382 410
Fax: 383 382 409
IZO:060650770
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 323
Aktuální počet žáků: 192
Dny otevřených dveří (termín/y): dle dohody
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7 - 15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, společenské hry, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Zátiší 480
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 19
Kontakt na školu: Telefon: 383 382 410
Fax: 383 382 409
IZO:110028643
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Zátiší 480
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 19
Kontakt na školu: Telefon: 271 774 693
Fax: 271 774 692
IZO:102403694
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 157
Počet ubytovaných žáků a studentů: 160
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových činností: ano
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zátiší 480
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 19
Kontakt na školu: Telefon: 271 774 693
Fax: 271 774 692
IZO:102463301
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano