Logo školy

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440
Adresa školy: Ulice: Resslova 440
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Ředitel:RNDr. Jiří Homolka
Kontakt na školu Telefon: 383 457 010
Email: vos_sps@volyne.cz
Web: www.sps.volyne.cz, www.vos.volyne.cz
IČ:60650494
RED-IZO:600020312
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Resslova 440
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 372 817
Fax: 383 372 817
IZO:060650494
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 311
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.2.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly,
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), technické, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Resslova 440
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 372 817
Fax: 383 372 817
IZO:110028651
Základní informace
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 180
Aktuální počet studentů: 82
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 42
Dny otevřených dveří (termíny): 14.2.2021
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: 24. a 25.6.2021, 27.8.2021
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: parkování u školy, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: Prospěchové - 50 % Sociální - 50 %
Stipendium: motivační, prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: technická škola - obory zpracování dřeva a stavebnictví
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, odborné stáže, exkurze, tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 33-31-N/01 Tvorba nábytku adřevěné konstrukce; 36-41-N/07 Nízkoenergetické a pasivní objekty
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: Nejlepší studenti mají možnost studovat příbuzné bakalářské programy "Tvorba a konstrukce nábytku" a "Dřevěné stavby" pod hlavičkou TU Zvolen (Slovenská republika)
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Domova mládeže 597
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 372 187
Fax: není
IZO:060650702
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 321
Počet ubytovaných žáků a studentů: 204
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 0o 6:00 do 23:00
Termín pro podání přihlášky : 15.4.2021
Úplata za stravování (v Kč): 700
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, výtvarné, technické, řezbářství
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 716
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 373 525
Fax: 383 373 525
IZO:110036654
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano