Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 1060
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 01
Ředitel:Ing. Jan Lacina
Kontakt na školu Telefon: 474 628 992
Email: prumyslovka@spscv.cz
Web: http://www.spscv.cz
IČ:47796006
RED-IZO:600020363
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 1060
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 628 992
IZO:000082091
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): www.spscv.cz
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: www.spscv.cz
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, adaptační kurzy, sportovní dny, plesy
Certifikáty škol: ECDL, CISCO, AUTODESK
Domácí spolupráce : Regionální firmy, UJEP Ústí nad Labem, ZČU PLzeň
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: MIMOŘÁDNÉ KONZULTAČNÍ HODINY
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, Autodesk, CISCO
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Neomezeně, dle pokynů vyučujících
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Školní 1060
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 628 992
IZO:110033779
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 90
Aktuální počet studentů: 30
Dny otevřených dveří (termíny): www.spscv.cz
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: www.spscv.cz
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, parkování u školy, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Certifikáty: ECDL, CISCO NETWORING, AUTODESK AKADEMIE
Roční školné v Kč: 2500
Snížené školné: SOCIÁLNÍ DÚVODY, PRŮMĚR 1,5 A LEPŠÍ
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Výpočetní systémy, Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano