Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 1060
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 01
Ředitel:Ing. Jan Lacina
Kontakt na školu Telefon: 474 628 992
Email: prumyslovka@spscv.cz
Web: http://www.spscv.cz
IČ:47796006
RED-IZO:600020363
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 1060
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 628 992
Fax: 474 627 497
IZO:000082091
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 520
Dny otevřených dveří (termín/y): www.spscv.cz
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: www.spscv.cz
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol: ECDL, CISCO, AUTODESK
Domácí spolupráce : Regionální firmy, UJEP Ústí nad Labem, ZČU PLzeň
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: MIMOŘÁDNÉ KONZULTAČNÍ HODINY
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, V učebnách pří prezentacích žáků
Zájmové činnosti: technické, ICT, jazykové, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Školní 1060
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 628 992
Fax: 474 627 497
IZO:110033779
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 90
Aktuální počet studentů: 30
Dny otevřených dveří (termíny): www.spscv.cz
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: www.spscv.cz
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: parkování u školy, vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Certifikáty: ECDL, CISCO NETWORING, AUTODESK AKADEMIE
Roční školné v Kč: 2500
Snížené školné: SOCIÁLNÍ DÚVODY, PRŮMĚR 1,5 A LEPŠÍ
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Výpočetní systémy, Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano