Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Horní náměstí 15
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Jiří Kabelka
Kontakt na školu Telefon: 483 312 364
Email: reditel@vosmoa.cz
Web: www.vosmoa.cz
IČ:60252511
RED-IZO:600020380
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Horní náměstí 15
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 79
Kontakt na školu: Telefon: 483 312 364
Fax: 483 312 364
IZO:000082244
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, cizí jazyky, zeměpis, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, bazén, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, Seznamovací pobyty žáků 1. ročníku., besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, sportovní dny
Certifikáty škol: Erasmus+
Domácí spolupráce : Zahraniční praxe v rámci Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: Čínský., anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Finanční podporara z prostředků Nadačního fondu Ing. Mirko Valenty.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Horní náměstí 15
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 79
Kontakt na školu: Telefon: 483 312 364
Fax: 483 312 364
IZO:110028619
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení:
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Roční školné v Kč: 3000
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, plesy, sportovní dny
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano