Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Horní náměstí 15
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Jiří Kabelka
Kontakt na školu Telefon: 483 312 364
Email: reditel@vosmoa.cz
Fax: 483 312 364
Web: www.vosmoa.cz
IČ:60252511
RED-IZO:600020380
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Horní náměstí 15
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 79
Kontakt na školu: Telefon: 483 312 364
Fax: 483 312 364
IZO:000082244
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, dějepis, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, Seznamovací pobyty žáků 1. ročníku.
Certifikáty škol: Erasmus+
Domácí spolupráce : Zahraniční praxe v rámci Erasmus+
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: italský, ruský, německý, španělský, francouzský, Čínský., anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, turistika, lyžování, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Finanční podporara z prostředků Nadačního fondu Ing. Mirko Valenty.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Horní náměstí 15
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 79
Kontakt na školu: Telefon: 483 312 364
Fax: 483 312 364
IZO:110028619
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení:
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: parkování u školy, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Roční školné v Kč: 3000
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, odborné stáže, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano