Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Horní náměstí 15
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Jiří Kabelka
Kontakt na školu Telefon: 483 312 364
Email: reditel@vosmoa.cz
Fax: 483 312 364
Web: www.vosmoa.cz
IČ:60252511
RED-IZO:600020380
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Horní náměstí 15
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 79
Kontakt na školu: Telefon: 483 312 364
Fax: 483 312 364
IZO:000082244
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, dějepis, knihovna, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, mimo areál školy, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, plesy, Seznamovací pobyty žáků 1. ročníku.
Certifikáty škol: Erasmus+
Domácí spolupráce : Zahraniční praxe v rámci Erasmus+
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, italský, ruský, Čínský., německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, turistika, plavání, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: Finanční podporara z prostředků Nadačního fondu Ing. Mirko Valenty.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Horní náměstí 15
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 79
Kontakt na školu: Telefon: 483 312 364
Fax: 483 312 364
IZO:110028619
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení:
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: parkování u školy, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Roční školné v Kč: 3000
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze, plesy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano