Logo školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Masarykova 3
Obec: Liberec 1
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Ing. Bc. Jaroslav Semerád, MBA
Kontakt na školu Telefon: 487 989 619
Mobil: 725 311 438
Email: sekretariat@pslib.cz
Web: www.pslib.cz
IČ:46747991
RED-IZO:600020398
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 3
Obec: Liberec 1
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 84
Kontakt na školu: Telefon: 485 100 113
IZO:000082147
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 799
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.12.2021, leden/únor 2022
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.-13.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 2 a 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 (7:10 = nultá hodina)
Roční školné v Kč: 1000
Rozšířené informace o ročním školném: příspěvek do Unie rodičů
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, cizí jazyky, knihovna, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, lyžařský kurz, turistický kurz, soboty s technikou, kroužky
Certifikáty škol: Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Prokop Diviš, Energetická maturita
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, elektro
Rozvrhy hodin: RH 2022-09-01 třídy.pdf (6870,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Masarykova 3
Obec: Liberec 1
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 84
Kontakt na školu: Telefon: 485 100 113
IZO:110033752