Zde může být obrázek školy.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Matky Boží 15
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Marcela Křivánková
Kontakt na školu Telefon: 567 312 629
Email: info@svoss.cz
Web: www.svoss.cz
IČ:25571303
RED-IZO:600020517
Zřizovatel:AD FONTES RERUM, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Matky Boží 15
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 312 629
IZO:110034171
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 210
Aktuální počet studentů: 203
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 85
Dny otevřených dveří (termíny): 26. 1. 2023, 23. 3. 2023, 4. 5. 2023
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: Denní forma 22. 6. 2023, Kombinovaná forma 9. 6. 2023
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, B, C, 12, 5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 14000
Snížené školné: ne
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Akreditovaný vzdělávací program:
Školní řád: Skolni_rad.pdf (425,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_SVOSS_2021-2022.pdf (5385,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Vyšší odborné vzdělání pedagogické a sociální
Speciálně vybavené odborné učebny: Pro výuku IT a cizích jazyků
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, odborné stáže, tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, Individuální mentoring.
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální práce
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: Individuální podpora v rámci osobního plánu vzdělávání
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, studovna/knihovna, Studentské foyer
Ubytování: ne
Stravování: ne