Zde může být obrázek školy.

GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o.
Adresa školy: Ulice: Bruzovská 2589, Frýdek
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:RNDr. Kamila Slováková, Ph.D.
Kontakt na školu Mobil: 727 875 126
Email: vosgood@vos-goodwill.cz
Web: www.vos-goodwill.cz
IČ:25364294
RED-IZO:600020550
Zřizovatel:RNDr. Kamila Slováková, Ph.D.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Prokopa Holého 400
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 633 822
Fax: 558 622 859
IZO:110031458
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 665
Aktuální počet studentů: 106
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 67
Dny otevřených dveří (termíny): kdykoliv po telefonické nebo písemné domluvě
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: studenti se mohou hlásit nejpozději do 30. 9. 2014
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,5,6,9,10 - zastávka Frýdek, U nemocnice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 16500
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Charakteristika školy
Zaměření: Zahraniční obchod, Cestovní ruch
Speciálně vybavené odborné učebny: ve všech třídách dataprojektory, v učebnách cizích jazyků interaktivní tabule, moderně vybaveny učebny IT
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, odborné stáže, studentské dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Zahraniční obchod, Podnikání v cestovním ruchu, Animace v cestovním ruchu
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: Průkaz průvodce CR, jazykové certifikace, IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, klubová místnost, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano